Etsivä

Asunnottomilla ja puutteellisesti asuvilla on vaikea tilanne asuntomarkkinoilla. Osasyynä on se, että Hamina-Kotka –alueella ovat vuokra-asuntomarkkinat keskittyneet yksityisille vuokranantajille. Hamina-Kotkan talousalue oma kokonaisuus, joka helpottaa alueellisen työn tekemistä tätä hanketta ajatellen. Samoin taustajärjestöjen valmiit resurssit ja verkostot hankkeen toteuttamiselle.
ETSIVÄ tähtää asunnottomien ja syrjäytyneiden ihmisien palveluohjaukseen Hamina-Kotka seudulla. RAY on myöntänyt Haminan Sininauhalle kohdennetua toiminta-avustusta Etsivään 2015 alkaen. Vuosina 2011-2013 Etsivä toimi projektina Kotka-Haminan alueella ja nyt 2015 jatkamme siitä mihin projekti jäi 2013. Etsivässä on kaksi työntekijää, toinen Kotkassa ja toinen Haminassa.

Tavoitteet alueellisessa työssä
 • Autetaan palveluohjauksella, tukitoimin ja –verkostoin kohderyhmän pääsyä asuntomarkkinoille, jotta heidän asumisolonsa parantuisivat.
  •    Tehdään yhteistyötä virallisen palvelujärjestelmän, kolmannen sektorin ja vuokranantajien välillä.
  Tavoitteet yksilötyössä
  •    Pyritään saamaan asiakkaat tarvittavien peruspalvelujen piiriin ja parantamaan heidän asumisolosuhteitaan.
  •    Autetaan uuden asunnon tai tarvittavien tukipalvelujen saamisessa.
  •    Arjen hallinnan parantamiseksi työntekijällä on palveluohjauksellinen työote. Hän pyrkii sitouttamaan asiakkaan järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden piiriin.
Keinot
 • Verkostotyö viranomaisten kanssa
  •    Asiakkaan palveluohjaus
  •    Yhteistyö vuokranantajien ja asuntovälittäjien kanssa
Haminan Sininauha
 • Verkostot ja alueellinen tuntemus
  •    Päivätoimintakeskukset/kontaktipisteet
  •    Kuntouttava työtoiminta ja vapaaehtoistyötoiminta
  •    Kohderyhmän asioiden ja ongelmien kohtaamis- ja ratkaisukyky
  •    Valmiit yhteistyökokemukset

Milla Turusen Opinäytetyö Etsivä-projektin vaikutuksista avautuu linkistä:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/65037/Turunen_Milla.pdf?sequence=1

Etsivä-projektin 2011-2013 loppuraportti on luettavissa TÄSTÄ.

Projektin tuotoksena syntynyt Muuttajan opas aukeaa tästä.

Työntekijät

Palveluohjaaja Johanna Laakso

puh. 044 763 9883, Kotkan alue

 johanna.laakso@haminansininauha.fi

Palveluohjaaja Laura Kristoffersson

puh. 044 986 7241, Haminan alue

laura.kristoffersson@haminansininauha.fi

Yhteystiedot

Notkotie 9,
49460 HAMINA
Puh. 040 867 0688 ma-pe klo 9-13

pankkiyhteys
FI16 5506 0020 0651 06
OKOYFIHH